O takiej samej wykładni pisaliśmy w artykule „Do CRPA musi zgłosić się gmina, nie jej jednostki organizacyjne”. Cytowaliśmy wtedy odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszej redakcji (DGP nr 95/2021).
Przypomnijmy, że w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych muszą zarejestrować się m.in. podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie (art. 16 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Nie ma znaczenia, czy podmioty te wykonują czynności podlegające opodatkowaniu, czy nie prowadzą działalności gospodarczej.