Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego pod przewodnictwem prof. Leonarda Etela przygotowała kierunkowe założenia do projektu ustawy Ordynacja podatkowa.

Zmiany w ordynacji podatkowej premier Ewa Kopacz zapowiedziała w exposé, wskazując, że nowe rozwiązania mają sprzyjać uczciwym i rzetelnym podatnikom oraz zwiększyć ich poczucie bezpieczeństwa w kontaktach z organami podatkowymi.

Nowa regulacja ma realizować dwa cele: chronić prawa podatników w relacji z organami podatkowymi oraz zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.