Obowiązująca ordynacja podatkowa jest niefunkcjonalna, dlatego powstanie nowa ustawa podatkowa. Tak konieczność opracowania nowej ordynacji tłumaczy minister finansów Mateusz Szczurek.

Rząd przyjął kierunkowe założenia projektu, czyli zbiór zasad, na podstawie których powstanie nowe prawo podatkowe. Nad dokumentem pracowało grono ekspertów: naukowcy, sędziowie sądu administracyjnego, przedstawiciele administracji podatkowej, firm doradztwa podatkowego oraz prezydenta.

Minister Szczurek założenia nowej ordynacji streścił w kilku punktach. Po pierwsze chodzi o wyważenie interesów podatnika oraz interesu państwa. Po drugie autorom zależy na opracowaniu w jednym miejscu całości przepisów podatkowych tak, aby były one spójne i funkcjonalne. Obecna ordynacja po kilkudziesięciu nowelizacjach oraz orzeczeniach sądów jest w niektórych miejscach niespójna, co pozostawia duże pole do interpretacji.

Reklama

Minister podkreślił, że kodyfikacje prawa podatkowego nie zdarzają się często, bo w ciągu ostatnich stu lat w Polsce opracowano trzy ordynacje podatkowe. W najnowszej ma znaleźć się między innymi katalog praw i obowiązków podatnika. Te zasady ogólne mają rzutować na całe prawo i orzecznictwo podatkowe.

Szczurek zapewnił, że ministerstwu zależy, by większość spornych spraw załatwiano w urzędach w drodze ugody lub konsultacji. Minister zapowiedział, że od jutra rozpoczną się konsultacje społeczne założeń do ordynacji. Czasu na zakończenie prac jest mało, bo Sejm musiałby uchwalić dokument do końca kadencji.

Reklama

Szczurek: nowa Ordynacja będzie kompleksową zmianą prawa podatkowego

Według ministra obecna struktura tych przepisów nie nadaje się do dalszych modyfikacji. Minister dodał, że celem zmian jest z jednej strony wyważenie interesów podatnika i jego praw, a z drugiej interesu publicznego.

Szef resortu finansów podkreślił ponadto, że planowane jest kompleksowe rozwiązanie, a nie zmiana jednego szczegółu, który wyrwany z kontekstu mógłby przynieść więcej szkód niż pożytku.

"Mówimy o kompleksowej zmianie ogólnego prawa podatkowego. Coś, co nie zdarza się w polskim systemie prawnym zbyt często; w ciągu ostatnich stu lat mieliśmy trzy takie ordynacje. Wprowadzamy katalog podstawowych praw i obowiązków podatnika (...), ogólne zasady prawa podatkowego, które rzutować będą na całe stanowienie prawa podatkowego" - powiedział Szczurek.

Wskazał, że nacisk położono na nowe formy postępowania np. ugody, czy konsultacje, czyli rozwiązania, które spowodują, że kontakty między podatnikiem a fiskusem będą tańsze i bardziej skuteczne dla obu stron. Szczurek poinformował, że skrócony zostanie okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, a jednocześnie zwiększy się stabilizująca funkcja przedawnienia. Większa ma być też rola tzw. czynności sprawdzających. "A więc mniej kontroli, a więcej mniej uciążliwych form" - powiedział.

Podkreślił, że ogromna praca już została wykonana, ale to dopiero początek drogi, jeśli chodzi o przygotowanie nowej Ordynacji podatkowej.