RPO skierował w tej sprawie pytanie prawne do NSA. Jego zdaniem uchwała mogłaby ostatecznie zakończyć spór o interpretację art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043). Zgodnie z tym przepisem darowizna pieniężna przekazywana w ramach najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, pod warunkiem że obdarowany: