W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów ukazała się w piątek informacja o planowanej jeszcze na ten rok uchwale rządu zawierającej szczegóły modernizacji administracji skarbowej w latach 2023–2025. Dofinansowanie Krajowej Administracji Skarbowej w wysokości 3 mld zł, rozłożone na trzy kolejne lata, ma rozwiązać problem braku kadr, szczególnie w dużych aglomeracjach, a także pozwolić na modernizację często przestarzałego sprzętu, z którego korzystają skarbowcy w czasie pracy, umożliwiając im przy tym pracę w trybie zdalnym. Rząd planuje w ten sposób zwiększyć wpływy z CIT, PIT, VAT, podatku akcyzowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od gier, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz cła.
Uchwała modernizacyjna zrealizuje podpisane jeszcze we wrześniu porozumienie zawarte przez szefa KAS ze związkami zawodowymi. Przewiduje ono podwyżki w 2023 r. dla wszystkich z prawie 50 tys. osób zatrudnionych w Krajowej Administracji Skarbowej. Wyniosą one 759,60 zł dla członków korpusu służby cywilnej i 699,60 zł dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Z kolei zatrudnieni na tzw. stanowiskach niemnożnikowych mają dostać w przyszłym roku przeciętnie o 500 zł więcej. W kolejnych latach podwyżki mają wynieść odpowiednio 559,60 zł, 499,60 zł i 300 zł. Wszystko wskazuje na to, że są to kwoty niezależne od zagwarantowanej w przyszłorocznym budżecie podwyżki dla urzędników i pracowników administracji w wysokości 7,8 proc.