Chodzi m.in. o nadawanie numerów zgłaszanym schematom podatkowym (z ang. Mandatory Disclosure Rules), odmowę ich nadawania, zwracanie się o wyjaśnienie treści zgłoszenia MDR.