Po rozwodzie rodziców przez wiele lat otrzymywałam alimenty od ojca. Słyszałam niedawno, że powinnam płacić od nich podatek, jeśli otrzymuję kwotę przekraczającą 700 zł. Czy to prawda i czy rzeczywiście muszę składać PIT? – pyta pani Weronika.
Co do zasady wypłacone alimenty są opodatkowane jako przychody (z innych źródeł), ale tylko te, które faktycznie otrzymamy. Chodzi o to, że zadeklarowana przez płacącego alimenty kwota nie zawsze trafia do alimentowanego. Dlatego w przepisach mowa o faktycznie otrzymanych.
Alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25. roku, są jednak zwolnione z podatku. Natomiast bez względu na wiek – nieopodatkowane są alimenty na dzieci, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Podobnie rzecz się ma ze świadczeniami wypłacanymi z Funduszu Alimentacyjnego – w sytuacji bezskutecznej egzekucji świadczeń od zobowiązanego. Nie ma znaczenia, w jakiej wysokości dziecko pobiera alimenty, jak i to, w jaki sposób zostały przyznane. A więc czy obowiązek alimentacyjny został nałożony wyrokiem sądowym, czy też płacone są bez wyroku sądowego. Jeśli zatem pani Weronika ma mniej niż 25 lat, nie musi się martwić o kontrolę fiskusa i to niezależnie od tego, w jakiej wysokości dostaje alimenty.
Wspomniany przez panią Weronikę 700-złotowy limit dotyczy alimentów na rzecz osób innych niż dzieci. Zwolnienie z podatku wobec nich jest limitowane. Do 700 zł miesięcznie osoba dorosła (rodzice, małżonek itp.) nie płaci podatku, a gdy przekroczy tę kwotę, musi zgłosić pobrane alimenty do opodatkowania. Kolejnym zaostrzeniem jest to, że ulga przysługuje tylko wtedy, gdy obowiązek alimentacyjny wynika z orzeczenia sądowego bądź ugody stron zawartej przed sądem.
Alimenty na rzecz osób innych niż dzieci wypłacane powyżej limitu 700 zł za miesiąc powinny być doliczone do pozostałych przychodów w zeznaniu rocznym i opodatkowane według skali podatkowej 18 lub 30 proc. Tak samo powinna się zachować pani Weronika, jeśli dostaje alimenty po ukończeniu 25. roku życia. Ale tylko od kwoty przekraczającej 700 zł miesięcznie.
Podstawa prawna
Art. 9 ust 1, art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361).