Na razie kolejne wojewódzkie sądy administracyjne uchylają interpretacje fiskusa. Nie zgadzają się z nim, że spółki komandytowe (SK) i komandytowo-akcyjne (SKA) powinny pobierać zryczałtowany 19-proc. podatek od razu, gdy zaliczkowo wypłacają zysk komplementariuszowi. Orzekają, że najpierw trzeba poznać, ile wyniesie podatek samej spółki za cały rok.
Najnowsze wyroki zapadły: