Kto w latach 2021–2024 przekroczy dopuszczalny stan zatrudnienia nie więcej niż o trzech pracowników, ten nie traci nabytego już wcześniej prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zmienił tym samym swoją wcześniejszą interpretację indywidualną.

Chodziło o kominiarza, który od 2018 r. rozlicza się z fiskusem w formie karty podatkowej. W połowie lipca br. kominiarz przyjął do pracy nową osobę, a zatrudniał już dwóch pracowników fizycznych i trzeciego do prac biurowych.
W interpretacji z 5 września 2022 r. (sygn. 0113 KDIPT2-1.4011.441.2022. 2.ISL) dyrektor KIS uznał, że zatrudnienie kolejnego pracownika pozbawiło kominiarza prawa do karty podatkowej. Stwierdził, że tak wynika z objaśnień do części I („Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa”) tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).
Jednak na wieść o skardze złożonej przez kominiarza do wojewódzkiego sądu administracyjnego dyrektor KIS raz jeszcze przemyślał swoją odpowiedź i ją zmienił. Stwierdził, że co prawda z tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy wynika, iż stawka karty podatkowej dotyczy wykonywania zawodu przy niezatrudnieniu żadnego, zatrudnieniu jednego lub dwóch pracowników, ale – jak przyznał – należy mieć też na uwadze art. 36 ust. 4 ustawy. Przepis ten mówi jasno, że przekroczenie stanu zatrudnienia nie więcej niż o trzech pracowników w latach 2021–2024 nie jest przeszkodą do opodatkowania w formie karty podatkowej.
Dyrektor KIS zgodził się więc z kominiarzem, że nie straci on prawa do karty podatkowej z powodu zatrudnienia w 2022 r. na podstawie umowy o pracę kolejnego, czwartego już pracownika.
Przypomnijmy, że od 2022 r. znacząco zostało ograniczone prawo do karty podatkowej. W ten sposób mogą rozliczać się z fiskusem tylko ci, którzy płacili podatek w tej formie w 2021 r. i nie zrezygnowali z niej ani nie utracili prawa do niej po 31 grudnia 2021 r. Wynika to z art. 65 nowelizacji z 29 października 2021 r. zwanej Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.). ©℗
Interpretacja zmieniająca z 11 września 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.441. 2022.3.MAP