Podatnik, który po śmierci wspólnika spółki cywilnej kontynuuje działalność już indywidualnie, nadal może płacić podatek według karty podatkowej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to kominiarz, który od ponad 20 lat działał w spółce cywilnej z drugim kominiarzem. Od początku rozliczał się z fiskusem w formie karty podatkowej. Problem powstał, gdy wspólnik zmarł. Podatnik chciał się upewnić, że nadal będzie mógł płacić podatek według karty.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy świadczący usługi kominiarskie mogą zatrudniać do dwóch pracowników, jeżeli chcą się rozliczać w formie karty. Mogą również prowadzić tę działalność w spółce cywilnej, pod warunkiem jednak, że łączna liczba wspólników oraz pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli będącej załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).
Organ potwierdził, że ustawa ta nie zawiera regulacji, które wykluczałyby z opodatkowania w formie karty w razie kontynuowania działalności po śmierci wspólnika.
Przypomnijmy, że od 2022 r. znacząco zostało ograniczone prawo do karty podatkowej. Co do zasady prawo do niej mają tylko ci, którzy korzystali z niej w 2021 r. W 2023 r. prawo do niej będą mieli tylko, ci którzy rozliczają się w ten sposób w 2022 r. Wynika to z art. 65 nowelizacji z 29 października 2021 r., zwanej Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 12 września 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.384.2022.1.AS