Spytał o to kominiarz, który od ponad 20 lat działał w spółce cywilnej z drugim kominiarzem. Od początku rozliczał się z fiskusem w formie karty podatkowej. Problem powstał, gdy wspólnik zmarł. Podatnik chciał się upewnić, że nadal będzie mógł płacić podatek według karty.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że przedsiębiorcy świadczący usługi kominiarskie mogą zatrudniać do dwóch pracowników, jeżeli chcą się rozliczać w formie karty. Mogą również prowadzić tę działalność w spółce cywilnej, pod warunkiem jednak, że łączna liczba wspólników oraz pracowników nie przekracza stanu zatrudnienia określonego w tabeli będącej załącznikiem do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.).