Pracodawca nie musi pobierać PIT od podarowanych pracownikom gadżetów, jeżeli mają one firmowe oznaczenie – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która wszystkim nowym pracownikom rozdaje na powitanie plecaki z naszytym logo firmy. Plecak wart jest ok. 80–90 zł.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że otrzymany bezpłatnie plecak nie jest przychodem pracowników z nieodpłatnych świadczeń. Pracodawca wręcza go bowiem we własnym interesie, żeby promować swój pozytywny wizerunek. Nie można zakładać, że gdyby pracownicy nie dostali firmowych gadżetów, to sami wydaliby pieniądze na ich zakup – uznał dyrektor KIS.
Przypomniał, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT za przychody ze stosunku pracy uważa się m.in. wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, wartość pieniężną świadczeń w naturze oraz wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Na pytanie, co rozumieć pod terminem „inne nieodpłatne świadczenia”, odpowiedział Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13). Zgodnie z wyrokiem za przychody mogą być uznane świadczenia, które łącznie spełniają następujące warunki:
  • zostały poniesione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • leżą w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna dla wszystkich).
Podobne stanowisko zajął w interpretacji z 23 czerwca 2022 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.293. 2022.1.KK). Stwierdził, że wręczane załodze firmowe gadżety reklamowe (kubki termiczne, ręczniki, torby wakacyjne) oznaczone logo spółki nie stanowią dla pracowników przysporzenia w rozumieniu ustawy o PIT. W konsekwencji wartość tych świadczeń nie jest przychodem dla celów podatkowych i pracodawca nie musi potrącać z tego tytułu zaliczki na PIT.
Firmowe logo pozwala natomiast zaliczyć poniesiony wydatek do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS potwierdził to m.in. w interpretacji z 15 kwietnia 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3. 4011.219.2022.1.JS), odnosząc się do wydatków na zakup odzieży roboczej (koszul, garnituru, spodni, kurtki), używanej wyłącznie w kontaktach służbowych z klientami. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 listopada 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.714.2022.2.RR