Mowa o interpretacji z 14 lis topada 2022 r. (sygn. 0111 KDIB1-3.4010.366.2022.1.MBD).
- Zawiera ona wiele precedensowych rozstrzygnięć, a wykładnia w niej zaprezentowana może stanowić cenne kompendium wiedzy dla wszystkich podatników planujących skorzystanie z ulgi - komentuje Michał Rodak, doradca podatkowy w Grant Thornton. Podkreśla, że przepisy o uldze są w wielu miejscach niejasne, a czasem wręcz absurdalne. Niemniej - jak twierdzi ekspert - najnowsza interpretacja jest co do zasady bardzo korzystna dla podatników i może skutkować większym zainteresowaniem samą ulgą.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w niej m.in., że: