Rozpoczęło się zbieranie poparcia dla prezydenckiego projektu nowelizacji ordynacji podatkowej. Ma to zachęcić parlamentarzystów do szybszego uchwalenia zmiany.
– Nie zgadzamy się na dyktat fiskusa. Apelujemy do marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego i prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz – uchwalcie przepisy proponowane przez prezydenta Komorowskiego jeszcze w tej kadencji parlamentu – to treść apelu Pracodawców RP.
Aby go poprzeć, wystarczy wejść na stronę PanstwoDlaObywateli.pl i oddać głos.
Akcja ma skłonić parlamentarzystów do szybkiego uchwalenia zmiany, której celem jest przyjęcie zasady rozstrzygania wątpliwości dotyczących prawa podatkowego na korzyść podatników.
Z wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że resort nie wyklucza jej wprowadzenia, ale nie teraz, tylko w przygotowywanej nowej ordynacji podatkowej. Nie ma ona szans na uchwalenie w obecnej kadencji parlamentu – pod koniec tygodnia mają być znane dopiero założenia do niej.
Przy woli parlamentarzystów mógłby być natomiast uchwalony projekt prezydencki, ponieważ jest on już po I czytaniu w Sejmie. Pojutrze ma się nim zająć specjalna podkomisja.
O konieczności wprowadzenia zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników przekonywał prezydent Bronisław Komorowski w uzasadnieniu do projektu nowelizacji. Wskazał, że ciężar nieprecyzyjnego formułowania przepisów przez ustawodawcę jest obecnie przerzucany na podatnika. Zasada in dubio pro tributario będzie nakazywała organom działanie wyłącznie na podstawie prawa – przekonywał prezydent.
Pracodawcy zwracają uwagę, że na wprowadzeniu tej zasady skorzystałyby głównie małe i średnie firmy, a to w nich powstaje około połowa produktu krajowego brutto.
– Chociażby z tego względu przedsiębiorcy zasługują na uchwalenie tego projektu. Państwo musi wspierać podatników i determinować rozwój przedsiębiorczości – przekonuje Mariusz Korzeb, ekspert podatkowy Pracodawców RP.
Ze statystyk wojewódzkich sądów administracyjnych za 2013 r. (nie ma jeszcze danych za 2014 r.) wynika, że w sprawach interpretacji indywidualnych, a więc gdy spór dotyczy przepisów prawa podatkowego, 61 proc. spraw kończyło się wygraną podatników. Gdyby obowiązywała zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, prawdopodobnie wiele z tych spraw nie trafiłoby w ogóle na wokandę sądów.
– Fiskus zbyt często próbuje nam wmówić, że jesteśmy przestępcami. Za oszusta zostaje uznany każdy, kto nie potrafi udowodnić swojej niewinności. Urzędnicy wciąż hołdują zasadzie domniemania winy. Nie godzimy się na to – przekonują Pracodawcy na stronie PanstwoDlaObywateli.pl.