Należyta staranność to pojęcie, które występuje zarówno na gruncie przepisów PIT i CIT, jak i w praktyce VAT. Oznacza, że podatnik lub płatnik powinien nie tylko postępować zgodnie z przepisami, lecz także dochować staranności w weryfikowaniu kontrahenta lub ostatecznego beneficjenta świadczenia.