Przedsiębiorcy coraz silniej odczuwają skutki zmian stóp procentowych. Dotyczy to też umów leasingu, który przecież jest jednym z głównych źródeł finansowania majątku firm. Firmy płacą co miesiąc coraz wyższe opłaty za te umowy. Księgowi zastanawiają się, jak ująć skutki tych zmian i czy konieczne jest przeliczanie wartości aktywów i zobowiązań wynikających z tych umów. Istotne jest zaś to, że sposób rozliczania umowy leasingu w księgach rachunkowych zależy od tego, czy jest to księgowo leasing operacyjny, czy finansowy. Podobnie będzie odnośnie do ujęcia skutków wzrostu opłat czynszowych.

Operacyjny…