– Przepisy kodeksu cywilnego dają możliwość uzyskania od władzy publicznej odszkodowania za jej działanie niezgodne z prawem – przypomina dr Krzysztof Staniek, radca prawny, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Staniek & Partners.
Podkreśla jednak, że warunkiem jest wcześniejsze uzyskanie stwierdzenia niezgodności z prawem przed sądem administracyjnym.