W par. 3 projektowanego rozporządzenia minister finansów chce wprost zapisać, że czynności podjęte w okresie od 7 lipca 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie rozporządzenia są ważne.
Chodzi o prawo naczelników urzędów celno-skarbowych (UCS) m.in. do blokowania rachunków, wykonywania analizy ryzyka, żądania uzupełnienia informacji przez banki.