Podatnik, który dostanie upominek w związku z reklamą bądź promocją innego podmiotu, nie zapłaci od niego podatku, o ile prezent nie jest wart więcej niż 200 zł – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Zastrzegł również, że obdarowany nie może być pracownikiem świadczeniodawcy ani nie może wiązać go z nim umowa cywilnoprawna.
O interpretację wystąpił urząd miasta, który przekazywał obcym osobom drobne upominki reklamowo-promocyjne. Ich wartość nie przekraczała 120 zł. Urząd uważał, że obdarowani mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Przepis ten mówi o nieodpłatnych świadczeniach otrzymanych w związku z promocją lub reklamą darczyńców, jeżeli jednorazowa wartość upominków nie przekracza 200 zł, a obdarowani nie są związani z darczyńcą umową o pracę, umową-zleceniem, o dzieło lub inną cywilnoprawną.
Dyrektor katowickiej izby to potwierdził. Podkreślił, że każdorazowo muszą być spełnione wszystkie te warunki, o których urząd miasta wspomniał we wniosku o interpretację. Tylko wtedy wartość otrzymanych upominków będzie wolna od PIT, a urząd miasta nie będzie miał żadnych obowiązków w tym zakresie jako płatnik.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 3 marca 2015 r. nr IBPBII/1/415-945/14/MK