W podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) ma być wprowadzona kwota wolna i skala podatkowa. Zmiany planowane od 2024r r. mają być neutralne dla budżetu państwa.

Przedstawiciele resortu finansów i sektora bankowego analizują kwestie techniczne i związane z planem wprowadzenia kwoty wolnej w podatku od zysku kapitałowych (tzw. podatku Belki). We wtorek odbyły się pierwsze wstępne rozmowy w tej sprawie, a następne spotkanie na poziomie ekspertów zostało zaplanowane na kolejny tydzień.

Zmiany w PIT-38

Jak poinformował Prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, spotkanie dotyczyło planów wprowadzenia skali podatkowej wraz z kwotą wolną w odniesieniu do wszystkich dochodów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o PIT, w tym także walut wirtualnych. Zmiany mają być neutralne dla budżetu państwa. Planowane są także zmiany w formularzu PIT-38. - Nie rozmawialiśmy o szczegółach, takich jak wysokość kwoty wolnej, czy stawek, ale o schemacie.

Wprowadzenie kwoty wolnej - bez względu na jej wysokość – wymaga dużej zmiany w systemach informatycznych. Obecny system jest prosty: od każdego z ustawowo określonych instrumentów, odprowadzany jest podatek. W momencie, gdy wprowadza się próg kwoty wolnej, zaczynają się komplikacje. To dlatego, że tytuły wymienione w art. 30b ustawy o PIT są dość liczne. Klienci często mają zdywersyfikowane portfele nie tylko w jednym banku, ale w różnych instytucjach. Poza tym instrumenty te są nabywane na różne okresy: miesięczne, trzymiesięczne, półroczne, roczne, dwu i trzy-letnie. Powstaje pytanie, jak zarządzać tymi informacjami i kto miałby obliczać kwotę wolną w odniesieniu do wszystkich osiągniętych przez danego klienta dochodów. Zastanawiamy się, do jakiego stopnia obliczenia kwoty wolnej mają przeprowadzać instytucje finansowe, a do jakiego stopnia sam klient, który wie, skąd uzyskuje dochody. Podstawą wyliczeń byłyby zaświadczenia uzyskane przez klientów od instytucji finansowych – mówi DGP Krzysztof Pietraszkiewicz.

Banki potrzebują 6 miesięcy

Kolejne analizy w tej sprawie mają być prowadzone w najbliższych tygodniach, a w grudniu planowane są konsultacje publiczne. Harmonogram praca zakłada, że w lutym projekt miałby zostać przyjęty przez Radę Ministrów. - Sektor bankowy potrzebuje na wdrożenie nowych rozwiązań minimum 6 miesięcy od chwili uchwalenia ustawy i wydania aktów wykonawczych. – mówi prezes ZBP.

Przypomnijmy, że art. 30b ustawy o PIT reguluje opodatkowanie dochodów z m.in. odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji). Stawka podatku wynosi obecnie 19 proc. uzyskanego dochodu.

Z wcześniejszych wypowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Finansów wynika, że podatek od zysków kapitałowych miałby stać się podatkiem progresywnym. Ci, którzy osiągają największe zyski, mieliby płacić stawkę 20 proc., a roczne dochody do 10 tys. zł byłyby zwolnione z tego podatku.