Tak wynika z kolejnej już interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. O niekorzystnym stanowisku fiskusa w tej kwestii pisaliśmy szerzej w artykule „Zwolnienie holdingowe odroczone «tylnymi drzwiami»” (DGP nr 199/2022).
Przypomnijmy, że chodzi o dwa rodzaje zwolnień przysługujących spółkom holdingowym od 2022 r. (art. 24m–24o ustawy o CIT). Pierwsze z nich pozwala uniknąć CIT od sprzedaży udziałów lub akcji spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym specjalnego oświadczenia na co najmniej pięć dni przed dniem zbycia.