Spółka holdingowa może spełniać warunek 12-miesięcznego nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej, począwszy dopiero od 1 stycznia 2022 r. Zatem nie wcześniej niż w 2023 r. skorzysta ze zwolnienia z CIT otrzymanej dywidendy oraz dochodów ze sprzedaży udziałów w spółce zależnej

Tak wynika z kolejnej już interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. O niekorzystnym stanowisku fiskusa w tej kwestii pisaliśmy szerzej w artykule „Zwolnienie holdingowe odroczone «tylnymi drzwiami»” (DGP nr 199/2022).
Przypomnijmy, że chodzi o dwa rodzaje zwolnień przysługujących spółkom holdingowym od 2022 r. (art. 24m–24o ustawy o CIT). Pierwsze z nich pozwala uniknąć CIT od sprzedaży udziałów lub akcji spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego pod warunkiem złożenia w urzędzie skarbowym specjalnego oświadczenia na co najmniej pięć dni przed dniem zbycia.
Drugie zwolnienie oznacza brak podatku od 95 proc. przychodów z dywidendy przekazanej przez spółkę zależną (od 2023 r. zwolnienie to będzie w 100 proc.).
Preferencje te są jednak obwarowane pewnymi warunkami. Jeden z nich wymaga, aby spółka holdingowa posiadała bezpośrednio, nieprzerwanie przez minimum rok co najmniej 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki zależnej (art. 24m pkt 2 lit. a ustawy o CIT). Od 2023 r. ten minimalny okres zostanie wydłużony do dwóch lat (nowelizacja z 7 października br., t.j. Dz.U. poz. 2180).
Przepisy – zarówno obecne, jak i wynikające z nowelizacji – nie precyzują jednak, od kiedy należy liczyć ów okres posiadania udziałów. Z interpretacji dyrektora KIS wynika, że nie można go liczyć wcześniej niż od 1 stycznia 2022 r.
Przykładem takiej wykładni są interpretacje indywidualne: z 6 października 2022 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.456. 2022.3.IZ), z 27 września 2022 r. (0111-KDIB2-1.4010. 174.2022. 2.MK) oraz z 7 wrześ nia 2022 r. (0111-KDIB1-3.4010.445.2022.1.JKU).
Tak samo dyrektor KIS stwierdził w najnowszej interpretacji. Pytanie zadała spółka, która posiada nieprzerwanie przez dłużej niż rok ponad 10 proc. udziałów w kilku spółkach zależnych. Większość tych udziałów nabyła jeszcze w 2019 r., a udziały w dwóch pozostałych podmiotach – w kwietniu 2021 r.
Spółka rozważała ich sprzedaż jeszcze w 2022 r. Uważała, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia dla spółek holdingowych, ponieważ – jak argumentowała – posiada udziały w spółkach zależnych nieprzerwanie przez dłużej niż rok i spełni pozostałe warunki, o których mowa w art. 24m–24o ustawy o CIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był jednak innego zdania. Wyjaśnił, że okres nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce zależnej należy liczyć dopiero od 1 stycznia 2022 r., bo dopiero wtedy weszły w życie przepisy o zwolnieniach holdingowych. Spółka nie skorzysta więc z tej preferencji wcześniej niż w 2023 r. – podsumował organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.252.2022.2.IZ