Pracodawca, który zawarł z jedną osobą dwie odrębne umowy o pracę, stosuje w 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek tylko przy rozliczeniu jednej z nich – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W 2023 r. to się zmieni – pomniejszenie będzie można stosować do trzech umów i to niekoniecznie tylko o pracę.

Z pytaniem o obecne przepisy wystąpiła szkoła, która zawarła z pracownikiem dwie umowy o pracę; jedną w 2017 r., drugą w 2021 r. Każda z nich określa inne warunki pracy i płacy, tj. wskazuje inny wymiar etatu, stanowisko, zakres czynności, wynagrodzenie.
Pracownik złożył do tej pory tylko jedno oświadczenie PIT-2 przy umowie z 2017 r. Domagał się jednak, aby szkoła jako płatnik sumowała dochody wynikające z dwóch stosunków pracy i od tak obliczonej łącznej kwoty pobierała zaliczki z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej.
Dyrektor KIS potwierdził jednak, że praktyka stosowana przez szkołę jest prawidłowa. Wyjaśnił, że każdą umowę o pracę należy traktować odrębnie, bez względu na to, czy w roli pracodawcy występuje ten sam podmiot, czy inny. Natomiast kwota zmniejszająca podatek może być uwzględniana – w świetle obecnych przepisów – wyłącznie przy jednym wynagrodzeniu, od jednej umowy, bez względu na liczbę zawartych umów o pracę z tym samym pracodawcą.
W razie więc zawarcia dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą o kwotę zmniejszającą podatek powinna być pomniejszana wyłącznie zaliczka na PIT od dochodów z jednej umowy – wyjaśnił organ.
Dodał, że pracownik zatrudniony u danego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę nie ma obowiązku wskazać w oświadczeniu PIT-2 (składanym tylko raz), której umowy ono dotyczy. W jego interesie jest natomiast wskazanie, do którego wynagrodzenia płatnik ma zastosować kwotę zmniejszającą podatek.
Dyrektor KIS zaznaczył jednocześnie, że od 1 stycznia 2023 r. podatnik będzie mógł swobodnie decydować o zastosowaniu kwoty wolnej przez płatnika. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1265).
Kwota zmniejszająca podatek będzie nadal wynosić 3600 zł, czyli 300 zł miesięcznie, ale podatnik będzie mógł złożyć PIT-2 maksymalnie trzem płatnikom. W oświadczeniu wskaże, czy płatnik ma pomniejszać zaliczkę o kwotę stanowiącą:
  • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł), czy
  • 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), czy
  • 1/36 kwoty zmniejszającej podatek (100 zł).
Łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników nie będzie mogła więc przekraczać w miesiącu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 października 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.741.2022.1.SJ