Z pytaniem o obecne przepisy wystąpiła szkoła, która zawarła z pracownikiem dwie umowy o pracę; jedną w 2017 r., drugą w 2021 r. Każda z nich określa inne warunki pracy i płacy, tj. wskazuje inny wymiar etatu, stanowisko, zakres czynności, wynagrodzenie.
Pracownik złożył do tej pory tylko jedno oświadczenie PIT-2 przy umowie z 2017 r. Domagał się jednak, aby szkoła jako płatnik sumowała dochody wynikające z dwóch stosunków pracy i od tak obliczonej łącznej kwoty pobierała zaliczki z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej.