Bożena Nowicka, dyrektor ds. doradztwa podatkowego w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych
W zmienionych przepisach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., zabrakło dzisiejszego zastrzeżenia, że kto korzysta z kwoty wolnej od PIT przy działalności gospodarczej, ten nie może złożyć płatnikowi (pracodawcy) wniosku o uwzględnianie jej przy dochodach ze stosunku pracy.