Przypomnijmy, że pierwotnie regulacje o grupach VAT miały obowiązywać od 1 lipca br., ale ostatecznie termin ten został przesunięty o pół roku nowelizacją niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS (Dz.U. z 2022 r. poz. 1301).
Podatkowe grupy VAT będą mogły rozliczać się jako jeden podatnik, a więc składać jeden JPK_VAT, obejmujący wszystkie transakcje zakupowe oraz sprzedażowe jej członków, i wpłacać podatek za wszystkie podmioty tworzące grupę.