Zeszłoroczna deregulacja wprowadziła ogromne zamieszanie na rynku usług księgowych. Resort finansów poinformował DGP, że będzie interpretacja ogólna
ikona lupy />
Skutki deregulacji / Dziennik Gazeta Prawna
Ustawa deregulacyjna (Dz.U. z 2014 r. poz 768) nie wniosła większych zmian na rynku usług księgowych ani pod względem liczby podmiotów, ani poziomu cen. Wiele wskazuje natomiast na to, że pozbawiła biura rachunkowe możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wielkość obrotów nieprzekraczającą 150 tys. zł, czyli zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT. Tak twierdzą organy podatkowe w wydanych interpretacjach indywidualnych.
Zaskoczeni przedsiębiorcy zgłaszają się obecnie do Biura Interwencji i Organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. – Biura rachunkowe nie wiedzą, jak mają skorygować swoje rozliczenia, ponieważ pełnej informacji nie udzielają pracownicy urzędów skarbowych ani Krajowa Informacja Podatkowa. Urzędnicy przyznają tylko, że nastąpiła zmiana i że biura księgowe muszą się zarejestrować jako podatnicy VAT – informuje Dorota Wolicka, dyrektor i wiceprezes ZPP.
Ministerstwo Finansów poinformowało DGP, że pracuje nad interpretacją ogólną w tej sprawie.
Bez prawa do zwolnienia
Do 9 sierpnia 2014 r. prawa do zwolnienia podmiotowego nie mieli podatnicy świadczący doradztwo podatkowe. Za takie nie było uznawane usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Teraz organy podatkowe twierdzą inaczej, o czym świadczą tegoroczne interpretacje (IBPP1/443-1093/14/AW, IBPP1/443-932/14/AW). Wynika z nich, że prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie stanowi czynności doradztwa podatkowego.
Organy podatkowe tłumaczą, że to skutek deregulacji. Przypominają, że od 10 sierpnia 2014 r. czynności doradztwa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 41, poz. 213 ze zm.) zostały rozszerzone właśnie o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jednocześnie z ustawy tej nie wynika, że do wykonywania tych czynności uprawnieni są wyłącznie doradcy podatkowi.
– Skoro nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym rozszerzyła zakres czynności doradztwa podatkowego o prowadzenie ksiąg rachunkowych, to usługi te mieszczą się w zakresie pojęcia doradztwo – potwierdza Roman Namysłowski, partner i doradca podatkowy w Crido Taxand. – Tym samym podmiotom świadczącym tego rodzaju usługi nie powinno przysługiwać prawo do zwolnienia – przyznaje. Zwraca uwagę, że dla tych, którzy nie zauważyli tej zmiany, może to oznaczać zaległość i konieczność zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.
Trzeba się zarejestrować
Tomasz Paszkowski, doradca podatkowy w spółce Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy, przypomina, że w związku z utratą prawa do zwolnienia, biura rachunkowe, które złożyły formularz rejestracyjny VAT-R i zaznaczyły w nim opcję „podatnik będzie korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy”, muszą teraz złożyć formularz aktualizacyjny VAT-R. Natomiast podmioty, które dotychczas w ogóle nie zarejestrowały się do celów VAT (nie miały takiego obowiązku), powinny teraz zrobić. Urzędy skarbowe co do zasady nie akceptują wstecznej rejestracji, dlatego na formularzu rejestracyjnym VAT-R należy wskazać datę bieżącą.
– Nie stoi to jednak na przeszkodzie do złożenia deklaracji podatkowych za okres sprzed rejestracji. Możliwe jest także odliczenie podatku naliczonego z faktur zakupowych odnoszących się do okresu po utracie zwolnienia – wyjaśnia ekspert.
Zanim jednak biuro rachunkowe złoży zaległe deklaracje podatkowe, musi wystawić faktury z VAT za usługi świadczone w okresie od 10 sierpnia 2014 r. (jeżeli czynności dokumentowane były rachunkami) lub skorygować faktury wystawione bez VAT (jeżeli były one wystawione na żądanie nabywcy).
– Biura rachunkowe mogą obciążyć klientów kwotą VAT zwiększającą cenę za usługi, o ile pozwalają na to zawarte umowy – tłumaczy Tomasz Paszkowski.