Usługi wspomagające produkcję roślinną oraz świadczone po zbiorach to usługi rolne, co do których rolnik może wybrać zwolnienie z VAT, pod warunkiem jednak, że stosuje je do całej swojej działalności rolniczej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to rolnik, który prowadzi uprawy, a swoje produkty sprzedaje przedsiębiorcom będącym czynnymi podatnikami VAT. Sam w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z VAT jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o tym podatku.
Poinformował, że w 2021 r. rozpoczął świadczenie usług wspomagających produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) oraz usług po zbiorach (PKD 01.63.Z). Sądził, że jest to działalność pozarolnicza, dlatego chciał się upewnić, że może pozostać rolnikiem ryczałtowym, prowadząc jednocześnie – jako czynny podatnik VAT – pozarolniczą działalność w zakresie usług rolniczych.
Dyrektor KIS przyznał, że rolnik ryczałtowy może być w pozostałym zakresie swojej działalności podatnikiem VAT czynnym, ale pod warunkiem, że jest to działalność pozarolnicza. W tym wypadku tak nie jest, bo usługi, które rolnik zaczął świadczyć w 2021 r., są usługami rolniczymi – stwierdził organ.
Dyrektor KIS podkreślił, że podatnik mógłby stosować do nich zwolnienie z VAT lub opodatkowanie (jako czynny podatnik VAT), pod warunkiem że konsekwentnie wybór ten dotyczyłby całej jego działalności rolniczej. Skoro jednak w 2021 r. wybrał już opodatkowanie swoich usług, to te same zasady musi stosować również do produkcji roślinnej. Słowem, poprzez wybór opodatkowania w 2021 r. utracił prawo do zwolnienia.
Dyrektor KIS podkreślił, że nie można łączyć dwóch statusów – rolnika ryczałtowego zwolnionego z VAT (niemającego obowiązku składania deklaracji, prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur) i jednocześnie podatnika VAT czynnego – w pozostałym zakresie działalności rolniczej.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 października 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.470.2022.1.JG