Spytał o to rolnik, który prowadzi uprawy, a swoje produkty sprzedaje przedsiębiorcom będącym czynnymi podatnikami VAT. Sam w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego korzysta ze zwolnienia z VAT jako rolnik ryczałtowy, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o tym podatku.
Poinformował, że w 2021 r. rozpoczął świadczenie usług wspomagających produkcję roślinną (PKD 01.61.Z) oraz usług po zbiorach (PKD 01.63.Z). Sądził, że jest to działalność pozarolnicza, dlatego chciał się upewnić, że może pozostać rolnikiem ryczałtowym, prowadząc jednocześnie – jako czynny podatnik VAT – pozarolniczą działalność w zakresie usług rolniczych.