Chodziło o spadek, który otrzymało czworo dzieci po zmarłym w 2012 r. ojcu. Sprawa dotyczyła jednego z nich – dziewczynki, której przypadła jedna czwarta udziału w masie spadkowej. W tym samym roku sąd rejonowy orzekł o nabyciu spadku. W grudniu 2012 r. orzeczenie się uprawomocniło.