Nowe obowiązki będą dotyczyć jednostek dominujących grup kapitałowych i samodzielnych jednostek, jeżeli ich przychody (skonsolidowane przychody w przypadku grup kapitałowych) przekroczą w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro.
Obecnie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe informacje na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz informacje związane z podatkami w podziale na kraje przekazują organom podatkowym. Po zmianie przepisów będą miały obowiązek tworzenia i publikacji sprawozdania o podatkach dochodowych w podziale na kraje.