Wszystko dlatego, że chodziło o interpretacje indywidualne. WSA w Krakowie w wyroku z 16 września br. (sygn. akt I SA/KR 488/22, nieprawomocny) wyjaśnił, że w tym trybie – skargi na interpretację – nie jest właściwy do oceny zgodności przepisów podatkowych z konstytucją. Sąd wskazał, że może dokonać takiej oceny, jeśli trafi do niego skarga na decyzję wymiarową. A ostatecznie właściwym do zbadania zgodności przepisów z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny.
– W mojej opinii takie podejście nie tylko jest niezgodne z dotychczasowym orzecznictwem NSA i WSA, lecz także niebezpieczne ze względu na to, że w przyszłości podatnicy mogą pozostać osamotnieni w starciu z organami podatkowymi, w tym dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej – komentuje Szymon Santur, doradca podatkowy z Kancelarii Mentzen.