Chodziło o spółkę, która spełnia definicję spółki nieruchomościowej, zawartą w art. 4a pkt 35 lit. b ustawy o CIT. Ponad połowę jej majątku stanowią polskie nieruchomości o wartości bilansowej ponad 10 mln zł, a przychody z ich najmu przekraczają 60 proc. wszystkich przychodów podatkowych.
Jedynym udziałowcem spółki jest niemiecki podmiot kontrolowany przez zamieszkałych tam małżonków. Postanowili oni zawiązać w Niemczech nową spółkę i przenieść do niej część majątku, na którą składały się m.in. udziały w polskiej spółce nieruchomościowej. W rezultacie jedynym udziałowcem polskiej spółki nieruchomościowej stałaby się nowa spółka niemiecka.