Taką wykładnię prezentuje on już teraz, mimo że przepisy w tym zakresie wejdą w życie od 1 stycznia 2023 r. Zakłada to nowelizacja ustawy o CIT, którą w ubiegłym tygodniu przyjął Sejm (druk sejmowy nr 2544) i skierował do Senatu. W art. 28m ust. 4a ustawy o CIT zapisano, że wydatkami związanymi z działalnością gospodarczą będzie tylko połowa wydatków i odpisów amortyzacyjnych związanych z używaniem samochodów osobowych do celów mieszanych, czyli biznesowych i prywatnych.
Od drugiej połowy trzeba będzie płacić estoński CIT.