Spytaliśmy o przykładową sytuację: spółka jawna przekształciła się od 1 czerwca 2022 r. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a miesiąc później (od 1 lipca) spółka z o.o. przeszła z klasycznego CIT na estoński (ryczałt od dochodów spółek). Nie ma wątpliwości, że spółka z o.o. musiała zamknąć księgi rachunkowe na koniec czerwca i otworzyć je na 1 lipca. Ale co w takim razie ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy – czy należy je sporządzić za siedem miesięcy (od czerwca), czy za sześć (od lipca)? A może za cały rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.?