Spór dotyczył przepisów, które zasadniczo nie pozwalają odliczać od przychodu kosztów finansowania dłużnego w części, w jakiej przewyższają one limit wskazany w art. 15c ust. 1 ustawy o CIT. Limitu tego nie trzeba jednak stosować wobec kosztów finansowania dłużnego wynikających z kredytów lub pożyczek wykorzystywanych do sfinansowania długoterminowego projektu z zakresu infrastruktury publicznej, będącego w „ogólnym interesie publicznym”. Tak wynika z art. 15c ust. 8–10 ustawy o CIT.
Spółka, która wystąpiła w tej sprawie o interpretację, została powołana do budowy elektrowni węglowej w Ostrołęce – inwestycji, która nie została ostatecznie zrealizowana. Spółka uważała, że może odliczyć od przychodu całość kosztów wynikających z długoterminowych bankowych kredytów inwestycyjnych. Przekonywała, że spełnia warunki z art. 15c ust. 8–10 ustawy o CIT, bo celem inwestycji będzie pokrycie deficytu energii elektrycznej w północno-wschodniej części kraju i stworzenie korzystnych warunków współpracy z systemem elektroenergetycznym krajów nadbałtyckich.