Tego dnia wejdą w życie przepisy o grupach VAT. Przypomnijmy, że będą one mogły rozliczać się jako jeden podatnik, a więc będą składać jeden JPK_VAT, obejmujący wszystkie transakcje zakupowe oraz sprzedażowe członków grupy, i będą wpłacać podatek za wszystkie podmioty tworzące grupę.
Grupa VAT będzie też składać jeden NIP-2 (w wersji nr 14), czyli formularz zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikami lub płatnikami. Pojawi się w nim nowy kwadrat z opisem „grupa VAT” i z odnośnikiem o treści: „W imieniu grupy VAT zgłoszenia dokonuje przedstawiciel grupy VAT”.