Nowy wzór formularza rejestracyjnego NIP-2 (wersja 14) będzie dostosowywany do przepisów o grupach VAT i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2023 r. – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Tego dnia wejdą w życie przepisy o grupach VAT. Przypomnijmy, że będą one mogły rozliczać się jako jeden podatnik, a więc będą składać jeden JPK_VAT, obejmujący wszystkie transakcje zakupowe oraz sprzedażowe członków grupy, i będą wpłacać podatek za wszystkie podmioty tworzące grupę.
Grupa VAT będzie też składać jeden NIP-2 (w wersji nr 14), czyli formularz zgłoszenia identyfikacyjnego i aktualizacyjnego dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, będących podatnikami lub płatnikami. Pojawi się w nim nowy kwadrat z opisem „grupa VAT” i z odnośnikiem o treści: „W imieniu grupy VAT zgłoszenia dokonuje przedstawiciel grupy VAT”.
Dotychczasowa wersja NIP-2 (wersja 13) będzie wciąż aktualna, ale nie będzie przeznaczona dla grup VAT. Będzie ją można stosować do 30 czerwca 2023 r. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających – w konsultacjach