Spytała o to spółka jawna, która od 2022 r. stała się podatnikiem CIT i w związku z tym co miesiąc płaciła zaliczki na ten podatek. Jej wspólnikami są osoby fizyczne oraz kontrolowana przez jedną z nich spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rozważano przekształcenie spółki jawnej w komandytową, na podstawie art. 551 par. 1 kodeksu spółek handlowych. Doszłoby do tego w trakcie 2022 r.
Po przekształceniu osoby fizyczne zostałyby komplementariuszami, a spółka z o.o. komandytariuszem nowego podmiotu. Spółka jawna skorzystałaby z uprawnienia, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i nie zamykałaby ani nie otwierała ksiąg rachunkowych.