Obowiązek podatkowy w usługach turystycznych powstaje dopiero po powrocie uczestników z wyjazdu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu.
To kolejne po wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I Sa/Kr 1472/14) orzeczenie podważające stanowisko fiskusa nakazujące biurom podróży płacić VAT od zaliczek.
Zdaniem obu sądów organy podatkowe nie może wymagać od organizatorów wycieczek płacenia VAT od zaliczek na podstawie prognozowanej marży. Żaden z nich nie rozważył jednak tej kwestii na gruncie unijnej dyrektywy o VAT.