Spytali o to podatnicy, którzy pod koniec 2021 r. podpisali ugodę z bankiem w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego we frankach w 2008 r. Po zmianie waluty zadłużenia – z franków na złote – strony uzgodniły, że kredytobiorcy spłacili już zadłużenie wobec banku. Jednocześnie jednak powstała nadwyżka ok. 68,2 tys. zł, która stanowiła sumę nadpłaconych przez nich rat zadłużenia obejmujących zarówno kapitał, jak i odsetki. Kwota ta została przekazana kredytobiorcom na ich rachunek bankowy. W kwietniu br. podatnicy dostali od banku dwa druki PIT-11; jeden dotyczył zwróconej części kapitałowej, drugi – odsetkowej. Podatnicy uważali, że bank postąpił nieprawidłowo, ponieważ – jak twierdzili – nie muszą oni płacić podatku od odzyskanej kwoty.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w przeciwieństwie do umorzenia wierzytelności przewalutowanie jest neutralne podatkowo, nie powoduje powstania u podatnika przychodu w rozumieniu ustawy o PIT. Nie skutkuje bowiem zredukowaniem zobowiązania wobec kredytodawcy. W związku z tym bank nie powinien był sporządzić informacji PIT-11 – wyjaśnił organ.