Spytała o to lekarka, która w listopadzie i grudniu 2020 r. pracowała w szpitalu covidowym i za te miesiące przysługiwał jej dodatek covidowy. W tamtym czasie prowadziła działalność gospodarczą.
Dodatek został wypłacony dopiero w październiku 2021 r., gdy lekarka miała zawieszoną działalność gospodarczą i pracowała w innym szpitalu na umowie o pracę.