Prezydenckim projektem nowelizacji ordynacji podatkowej zajmie się stała podkomisja do monitorowania systemu podatkowego – postanowiła wczoraj sejmowa komisja finansów publicznych.

Najważniejsza zmiana zaproponowane przez prezydenta to wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, w myśl której wątpliwości w prawie podatkowym miałyby być rozstrzygane na korzyść podatnika.
Podkomisja ma rozpatrzyć ten projekt (druk sejmowy nr 3018) wraz z senackimi propozycjami zmian w ordynacji (druk sejmowy nr 2605). Ten drugi dokument został sporządzony w związku z wyrokiem TK z 8 października 2013 r. (sygn. akt SK 40/12). Trybunał uznał w nim za sprzeczny z konstytucją brak przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. Senat chce więc wykreślić art. 70 par. 8 ordynacji, który obecnie sankcjonuje taką zasadę.