VAT od sprzedaży energii elektrycznej niezbędnej do ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych jest należny tu, gdzie znajdują się stacje ładowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Wyjaśnił, że miejscem opodatkowania dostawy prądu realizowanej poza systemem elektroenergetycznym jest miejsce, w którym towar (w tym wypadku energia) znajduje się w momencie dostawy.
Spytała o to spółka, która zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) działa jako operator ogólnodostępnych stacji ładowania. Jest właścicielką ładowarek do samochodów elektrycznych, które udostępnia swoim zagranicznym kontrahentom, a ci z kolei świadczą na rzecz kierowców ogólnodostępne usługi ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych.
W praktyce wygląda to tak, że kierowca ładuje samochód, korzystając z karty wystawionej przez zagranicznego dostawcę, i nie wie nawet, że ładowarki należą do polskiej spółki.
Ona z kolei nie tylko udostępnia zagranicznym kontrahentom ładowarki (zapewniając ich utrzymanie i serwis), lecz także kupioną uprzednio energię elektryczną, potrzebną do ładowania. Spółka wyjaśniła, że dostawy prądu odbywają się poza systemem elektroenergetycznym w rozumieniu przepisów prawa energetycznego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
Spółka uważała, że nie musi rozliczać w Polsce VAT od sprzedaży prądu na rzecz zagranicznych kontrahentów, bo – jak przekonywała – miejscem opodatkowania jest w tym wypadku kraj ich siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej albo stałego miejsca zamieszkania bądź pobytu.
Powołała się tu na art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT i art. 38 ust. 1 dyrektywy VAT, a także na preambułę do przepisów unijnej dyrektywy, zgodnie z którą „dostawa gazu i energii elektrycznej w końcowym etapie, czyli od pośredników i dystrybutorów do konsumenta końcowego, powinna być opodatkowana w miejscu, w którym nabywca faktycznie użytkuje i konsumuje te towary”.
Innego zdania był jednak dyrektor KIS. Przypomniał, że reguły określone w art. 22 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT i art. 38 ust. 1 dyrektywy VAT dotyczą wyłącznie dostaw prądu w systemie elektroenergetycznym. Spółka natomiast sama wskazała we wniosku o interpretację, że dostarcza prąd poza takim systemem.
W tej sytuacji miejsce opodatkowania należy ustalić zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu miejscem dostawy towarów, w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych, jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy.
Zatem w tym wypadku podatek od sprzedawanej przez spółkę energii elektrycznej jest tu, gdzie znajdują się stacje ładowania, czyli w Polsce – podsumował organ.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 6 września 2022 r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.273.2022.2.JO