Wyjaśnił, że miejscem opodatkowania dostawy prądu realizowanej poza systemem elektroenergetycznym jest miejsce, w którym towar (w tym wypadku energia) znajduje się w momencie dostawy.
Spytała o to spółka, która zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 ze zm.) działa jako operator ogólnodostępnych stacji ładowania. Jest właścicielką ładowarek do samochodów elektrycznych, które udostępnia swoim zagranicznym kontrahentom, a ci z kolei świadczą na rzecz kierowców ogólnodostępne usługi ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych.