W wyroku z 9 września 2022 r. (sygn. akt II FSK 3240/19) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że przy zbyciu akcji przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która powstała z przekształcenia spółki jawnej, kosztem podatkowym jest historyczny wydatek na nabycie akcji, mimo że został on poniesiony jeszcze przed przekształceniem.
Pozornie wydawałoby się, że co innego wynikało z licznych wyroków sądu kasacyjnego, w tym z 3 grudnia 2021 r. (sygn. akt II FSK 582/19), z 10 listopada 2021 r. (II FSK 638/19), z 5 sierpnia 2021 r. (II FSK 593/21).