Właściciele mieszkań i budynków mieszkalnych mogą je amortyzować tylko do końca 2022 r. Zdaniem ekspertów zakaz dalszej amortyzacji jest niezgodny z konstytucją..

Przypomnijmy, że możliwość amortyzacji mają jeszcze w tym roku ci właściciele nieruchomości mieszkalnych, którzy nabyli je lub wybudowali do końca 2021 r. Wynika to z art. 71 ust. 2 nowelizacji podatkowej z 29 października 2021 r. (Dz.U. poz. 2105 ze zm.), zwanej Polskim Ładem. Nie ma znaczenia, czy właściciel jest podatnikiem PIT czy CIT.
Kto kupił lub wybudował nieruchomości mieszkalne w bieżącym roku, nie może ich już amortyzować. Zakaz wynika z art. 22c pkt 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt 2a ustawy o CIT.
Od 2023 r. obejmie on wszystkie mieszkania, budynki mieszkalne i prawa do nich – także te kupione i wybudowane przed 1 stycznia br. Wydatki poniesione na ich nabycie lub wzniesienie będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero przy sprzedaży nieruchomości.
Eksperci uważają, że zakaz będzie od 2023 r. niezgodny z konstytucją, bo naruszy zasadę ochrony praw nabytych.
Jest to – jak mówi Jacek Aninowski z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – wręcz szkolny przykład naruszenia zasady ochrony praw nabytych i ewidentnego, bezkompromisowego łamania trwale ustalonych zasad konstytucyjnych.
Podobnie uważa Grzegorz Grabowski z kancelarii księgowo-podatkowej Wynajmistrz.pl. – Jeśli ktoś zaczął amortyzację wcześniej, to powinien móc ją kontynuować po 2022 r. – mówi.
Dotychczas Ministerstwo Finansów i dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odrzucali ten zarzut, czego przykładem interpretacje indywidualne dyrektora KIS: z 6 czerwca 2022 r. (sygn. 0115-KDIT3.4011.417.2022.2.AD) oraz z 2 sierpnia 2022 r. sygn. (0115-KDIT3.4011.544. 2022.1.KP).
W ubiegłym tygodniu Polski Związek Firm Deweloperskich i Stowarzyszenie Mieszkanicznik wystąpiły do Ministerstwa Finansów z apelem o przywrócenie amortyzacji podatkowej lokali i budynków mieszkalnych. Ich zdaniem zakaz będzie szczególnie dotkliwy dla właścicieli wynajmowanych mieszkań i budynków mieszkalnych.