Za 2022 r. będzie można zmienić formę opodatkowania najmu - z ryczałtu na zasady ogólne. Czy to ostatni moment na skorzystanie z amortyzacji mieszkań? Formę opodatkowania będzie można zmienić dopiero po zakończeniu 2022 r., a więc pytanie, co z amortyzacją: czy można ją zastosować wstecz?
W wyniku nowelizacji ustawy o PIT (Polski Ład 1.0) gruntownie zmieniły się zasady amortyzacji nieruchomości wykorzystywanych w ramach działalności gospodarczej oraz do tzw. najmu prywatnego. Zgodnie ze znowelizowanym art. 22c ustawy o PIT od 1 stycznia 2022 r. amortyzacji nie podlegają już budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy. Tym samym podatnicy nie mogą już zaliczać amortyzacji mieszkań do kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkowo jednak, na mocy przepisów przejściowych (art. 71 ust. 2 ustawy wprowadzającej Polski Ład), podatnicy PIT i CIT mogą, nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed 1 stycznia 2022 r.