Wczorajszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wpisuje się w kształtującą się od pewnego czasu linię orzeczniczą w tej kwestii.
Reklama
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który na skutek śmierci żony w 2007 r. odziedziczył po niej udział w budynku. Reszta udziałów przypadła czworgu ich dzieciom. W 2011 r. dzieci zrzekły się swoich udziałów na rzecz ojca i w ten sposób stał się on jedynym właścicielem nieruchomości.

Reklama
Rok później mężczyzna sprzedał nieruchomość. Liczył na to, że nie zapłaci podatku dochodowego, bo zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie jest opodatkowana sprzedaż po upływie pięciu lat od nabycia. Mężczyzna uważał, że ten okres już upłynął, bo liczył go od daty śmierci żony.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał jednak inaczej. Wyjaśnił, że mężczyzna nie zapłaci podatku wyłącznie od tej części nieruchomości, którą nabył w 2007 r. na skutek śmierci żony. Nie uniknie natomiast opodatkowania przy sprzedaży pozostałej części udziałów, które otrzymał w 2011 r. od dzieci – stwierdził organ.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, który rozpatrywał tę sprawę w 2013 r., orzekł na korzyść podatnika. Na potwierdzenie przywołał wyroki NSA z 2007 i 2011 r. (sygn. akt II FSK 187/06, II FSK 500/10, II FSK 752/10. Wynikało z nich, że datę nabycia nieruchomości przez spadkobiercę liczy się od daty śmierci spadkodawcy, czyli od otwarcia spadku, a nie od daty zniesienia współwłasności w wyniku działu spadku.
Tym razem jednak NSA nie zgodził się z taką wykładnią. Sędzia Aleksandra Dumas przypomniała, że od pewnego czasu kształtuje się odmienna linia orzecznicza, która wskazuje, że jeżeli w wyniku działu spadku majątek spadkodawcy ulega zwiększeniu w stosunku do tego, co odziedziczył po śmierci spadkodawcy, to mamy do czynienia z nabyciem, od którego musi upłynąć kolejne pięć lat.
Sędzia przywołała inne wyroki potwierdzające to stanowisko (sygn. akt II FSK 1437/09, II FSK 1966/11, II FSK 2872/12, II FSK 984/12, II FSK 3034/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 1207/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia