Zakłada to projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przekazany do konsultacji publicznych. Ustawa ma kompleksowo regulować zarządzanie kryzysowe. Obecnie przepisy o tym można znaleźć w czterech odrębnych ustawach, które stracą moc 1 stycznia 2023 r.