Zamiana nieruchomości między osobami najbliższymi jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych, tylko gdy są to budynki i lokale mieszkalne – przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Umowę zamiany planowali zawrzeć między sobą brat z siostrą. Brat miał dostać mieszkanie oraz 50-proc. udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Siostra otrzymałaby w zamian mieszkanie oraz dwa lokale niemieszkalne: garaż i dodatkowe pomieszczenie.
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spełniony będzie bowiem warunek, aby zamiana nastąpiła między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.
Organ zastrzegł jednak, że zwolnienie z PCC będzie dotyczyć wyłącznie mieszkań oraz udziału w budynku mieszkalnym wraz z udziałem w gruncie, na którym budynek ten jest posadowiony. Natomiast lokale niemieszkalne (garaż i dodatkowe pomieszczenie) będą opodatkowane, ponieważ nie są one wymienione w art. 9 pkt 5 ustawy o PCC. Przepis ten mówi o zamianie budynków i lokali mieszkalnych lub ich części, a także praw do nich.
Dyrektor KIS wyjaśnił, że podstawą opodatkowania będzie kwota odpowiadająca wartości rynkowej lokali niemieszkalnych (garażu oraz pomieszczenia) z dnia zawarcia umowy zamiany. Stawka podatku wyniesie 2 proc., a obowiązek podatkowy przy umowie zamiany ciąży na stronach czynności, zgodnie z art. 4 pkt 2 ustawy o PCC. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 5 września 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.173.2022.1.MM