Spytała o to spółka jawna, której cały majątek zostałby – w wyniku przekształcenia – przeznaczony na wkłady wspólników do spółki przekształconej – komandytowo-akcyjnej (SKA).
Tym samym dotychczasowe wkłady w spółce jawnej zostałyby przeznaczone na utworzenie kapitału zakładowego SKA, który pokryłby wartość nominalną akcji (przy przekształceniu nie byłyby wnoszone nowe wkłady). Tym samym udziały wspólników w kapitale zakładowym SKA miałyby odpowiadać udziałowi każdego wspólnika w zysku spółki osobowej (jawnej).