Spółka, która otrzymała pożyczkę od innej spółki zwolnionej z tego tytułu z VAT, nie płaci od tej umowy podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka jawna zajmująca się sprzedażą hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (spółka A). Jest ona czynnym podatnikiem VAT. Udzieliła ona spółce z o.o. (spółce B) pożyczki.
Z otrzymanej przez nią wcześniej interpretacji indywidualnej (z 30 czerwca 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.297.2022.3.AM) wynikało, że pożyczka ta stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i zasadniczo podlega opodatkowaniu. Zarazem jednak jest to czynność zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy – potwierdzała tamta interpretacja.
Dyrektor KIS uważa bowiem, że takie usługi, mimo że sporadyczne, okazjonalne, jednostkowe i niepokrywające się z przedmiotem działalności gospodarczej pożyczkodawcy, też są zwolnione z VAT. Potwierdził to także w innych interpretacjach, np. z 5 sierpnia 2022 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.400.2022.4.WN), z 29 stycznia 2021 r. (0111 KDIB3-1.4012.986.2020. 2.KO).
Spółka A chciała się więc upewnić, że skoro udzielona przez nią pożyczka jest zwolniona z VAT, to spółka B (jako pożyczkobiorca) nie musi płacić od niej podatku od czynności cywilnoprawnych.
Dyrektor KIS to potwierdził. Przypomniał, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy o PCC nie są opodatkowane, z pewnymi wyłączeniami, czynności:
  • w zakresie, w jakim są opodatkowane VAT,
  • jeżeli przynajmniej jedna ze stron jest zwolniona z VAT z tytułu dokonania tej czynności.
Skoro zatem otrzymana przez spółkę B pożyczka jest zwolniona z VAT, to ma tu zastosowanie art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o PCC i na spółce B nie ciąży obowiązek podatkowy w PCC – stwierdził dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4014.178.2022.1.PB