Spytała o to spółka jawna zajmująca się sprzedażą hurtową drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (spółka A). Jest ona czynnym podatnikiem VAT. Udzieliła ona spółce z o.o. (spółce B) pożyczki.
Z otrzymanej przez nią wcześniej interpretacji indywidualnej (z 30 czerwca 2022 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.297.2022.3.AM) wynikało, że pożyczka ta stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o VAT i zasadniczo podlega opodatkowaniu. Zarazem jednak jest to czynność zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy – potwierdzała tamta interpretacja.