Sprawa dotyczyła kobiety będącej kolejnym następcą prawnym po mężczyźnie, który zmarł w 1977 r., a którego siedem lat wcześniej (w 1970 r.) wywłaszczono z dwóch działek. W zamian dostał on odszkodowanie.
W 1990 r. działki te stały się mieniem Skarbu Państwa, a w 2012 r. przeszły na własność miasta. Rok później zmarli spadkobiercy pierwszego właściciela. Ich spadkobiercą była z kolei kobieta bezpośrednio z nimi spokrewniona jako córka i siostra.