W tej sprawie umowa leasingu samochodu elektrycznego została zawarta w ramach uczestnictwa leasingodawcy i spółki (jako leasingobiorcy) w programie przyjętym przez NFOŚiGW. Zgodnie z jego założeniami spółka dostała dotację z funduszu na pokrycie części netto opłaty wstępnej oraz części netto opłaty transferowej. Zapłaciła leasingodawcy jedynie równowartość VAT w odniesieniu do obu tych opłat.
Uważała, że kwoty netto obu opłat, mimo że pokryte ze środków NFOŚiGW, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że w jej sprawie nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, który wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 56, 56b–56j i 59 ustawy o CIT.