Tabela 1. Różnice w warunkach dotyczących korzystania